Tietosuojaseloste

Henkilötietojasi kerätään ainoastaan asiakasrekisteriä ja markkinointia varten.
Luovuttamiasi tietoja käsitellään vastuullisesti lain puitteissa eikä niitä luovuteta ulkopuolisille ilman lupaa.
 

Tietosuojaseloste 23.5.2018

1. Rekisterinpitäjä: Laura Kankaanpää | mail@laurakankaanpaa.fi | +358 400 7071 68

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen sekä palveluiden myymiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Asiakas voi kieltää tietojen käyttämisen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä sähköisesti osoitteeseen mail@laurakankaanpaa.fi

3. Rekisterin sisältö
Rekisteri pitää sisällään www.laurakankaanpaa.fi asiakkaat, yhteydenotot ja viikkokirjeen tilaajat

4. Henkilötietojen säilyttäminen
Henkilötietojasi säilytetään sähköpostiarkistossa sekä erillisessä salasanoilla suojatussa rekisterissä.

5. Rekisterin sisältö
Asiakasrekisteri sisältää osittain tai kokonaan seuraavia tietoja:
- Etu- ja sukunimi
- Sähköpostiosoite tai -osoitteet
- Puhelinnumero(t)
- Postiosoite

6. Rekisterin tietolähteet
Tietolähteenä ovat asiakkaan kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostilla antamat tiedot palveluiden hankinnan tai uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä.

7. Tietojen säilyttäminen
Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteriin merkittyjä tietoja toistaiseksi.

8. Tietojen oikaiseminen ja tarkasteleminen
Asiakkaalla on velvollisuus oikaista muuttuneet asiakastiedot rekisterinpitäjälle. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä rekisterissä löytyvät tiedot milloin tahansa. Muutokset ja tarkastuspyynnöt tulee lähettää osoitteeseen mail@laurakankaanpaa.fi.

9. Tietojen poistaminen
Rekisterinpitäjä voi poistaa tietoja tarvittaessa rekisteristä. Asiakkaalla on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisteristä kirjallisella ilmoituksella osoitteeseen mail@laurakankaanpaa.fi.